Music Tumblr Themes
home ask me submit archive Themes
Hindi naman kasi importante yung pagreregalo eh. Ang mas importante, hindi mawala ang presensya mo kapag kailangan niya ng makakasama at makakausap.

kacerirlo:

A strong woman is the one who is able to smile this morning like she wasn’t crying last night.1 2 older »